Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya feed

alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Previsió de convocatòria especial de PROMOCIÓ INTERNA al COS SUPERIOR de la Generalitat de CatalunyaPropera Oferta Pública, Promoció interna, del Ajuntament de Barcelona:

  • 50 places del grup C2 al C1
  • 30 places del grup C1 al A2
  • 20 places del grup A2 al grup A1

Preparació a partir del mes de gener.Propera Oferta Pública, Promoció interna, del Ajuntament de Barcelona:

  • 50 places del grup C2 al C1
  • 30 places del grup C1 al A2
  • 20 places del grup A2 al grup A1

Preparació a partir del mes de gener.COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolució GAP/864/2009, d’1 d’abril (DOGC de 3 d´abril), de convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatoria 167).COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolució GAP/864/2009, d’1 d’abril (DOGC de 3 d´abril), de convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatoria 167).COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CAYALUNYA

Es publica l'Acord GOV/29/2009, de 17 de febrer (DOGC de 23 de febrer), pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2009 de 350 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la convocatòria corresponent a aquesta oferta es produirà en el termini màxim de tres mesos, a partir de l’aprovació d’aquest Acord.COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CAYALUNYA

Es publica l'Acord GOV/29/2009, de 17 de febrer (DOGC de 23 de febrer), pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2009 de 350 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la convocatòria corresponent a aquesta oferta es produirà en el termini màxim de tres mesos, a partir de l’aprovació d’aquest Acord.COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica en el DOGC de 12 d'agost de 2008 el programa que regirà la convocatòria per a 2008.

Adjuntem enllaç a la pàgina del DOGC:COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica en el DOGC de 12 d'agost de 2008 el programa que regirà la convocatòria per a 2008.

Adjuntem enllaç a la pàgina del DOGC: