Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya feed
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Publicada la Oferta de Empleo Público para 2021

Más información aquí sobre cada una de nuestras modalidades: presencial, online y telepresencial.

Desde 1977 más de 28.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Nuestra preparación cuenta con plazas limitadas. Por favor, facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Oposició-Concurs. Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Oposició-Concurs. Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  El programa està publicat en el DOGC núm. 7674, de 30.7.2018.

  Aquesta Resolució també inclou el temari de la part específica de les opcions general, jurídica, econòmica i de prevenció sobre el qual versen les proves d'aquest procés de selecció. La part específica de l'opció de medi ambient es va publicar al DOGC núm. 7997, de 7.11.2019.

  Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits).

  • Àmbit General (40 temes).
  • Àmbit Jurídic (40 temes).
  • Àmbit Econòmic (40 temes).
  • Àmbit de Prevenció (40 temes).

  PROVES

  L'Oposició consta de 3 proves:

  PRIMERA PROVA: consta de 3 exercicis:

  • Primer exercici: Test de coneixements sobre la part comuna del temari (60 temes) de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta,Sobre el contingut de la part comuna del temari. (Durada 1 hora i 20 minuts).
  • Segon exercici: Preguntes de resposta breu de la part comuna del temari (60 temes). De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu. (Durada: 1 hora).
  • Tercer exercici: Test de competències professionals. Obligatori i no eliminatori. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. (Durada: 1 hora i 15 minuts).

  SEGONA PROVA: consta de 2 exercici.

  • Primer exercici: Test de coneixements sobre la part específica del temari (40 temes). De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions. Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari. (Durada 1 hora).
  • Segon exercici: supòsit pràctic.(escrit) De caràcter obligatori i eliminatori de temes de la part comuna i de la part específica. (Durada 2 hores).

  TERCERA PROVA: consta de 2 exercici.

  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo. (Durada: 2 hores).
  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo. (Durada: 1 hora).
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  PREPARACIÓ PRESENCIAL

  Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).

  El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

  A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Aquest curs s'ofereix normalment en la nostra seu de Barcelona però per raons sociosanitàries derivades de la situació actual pel COVID, ara mateix s'ofereix en format telepresencial.

  Centre Data d’inici Dies i Horaris (*)
  Barcelona A l´espera de propera oferta i convocatòria Pendent propera oferta i convocatòria

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, ja que cal reajustar els grups segons el nombre d'alumnes matriculats.

  Els interessats poden dirigir-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIAL
  Matricula (primer mes) 40 €
  220 €/mes

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

  Precios de los temarios

  PREUS DELS TEMARIS

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF.

 • Resultados

  RESULTATS

  Instàncies Presentades Aprovats Totals
  Totals
  (100 %)
  Alumnes
  CEF
  %
  CEF
  Totals
  (100 %)
  Alumnes
  CEF
  %
  CEF
  Convocatòria 2009 3.108 143 5 289 50 17
  Convocatòria 2008 -- -- -- -- -- --

  Convocatòries anteriors

  Data 03-04-09 31-03-06 25-03-03 18-06-99
  Places 384 207 216 160
 • Oferta de empleo público

  OFERTA D’OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  A totes aquelles persones interessades en la preparació de les 400 places de torn lliure i PI, que incorpora l'oferta d'ocupació pública del 2017 de la Generalitat de Catalunya, aixi como de la convocatoria que s’ha de publicar dins dels terminis provistos o voleu fer qualsevol tipus de consulta, us podeu adreçar a infobcn@cef.es, amb les següents dades, nom i cognoms, mail i telèfon mòbil, indicant en el assumpte COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, i ens posarem en contacte amb vosaltres.

  Es publica la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol (DOGC de 30 de juliol), per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per al'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

  Es publica la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre (DOGC de 12 de novembre), per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del Cos Superior d'Administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242) que es distribueixen en els torns i opcions següents de les que preparem en el CEF.-:

  Torn de lliure accés:

  • Opció general: 264 places (12 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).
  • Opció jurídica: 105 places (5 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).

  Torn de promoció interna:

  • Opció general: 216 places (12 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).
  • Opció jurídica: 85 places (5 para els que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades).

  La sol·licitud s'ha de tramitar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.