Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A2: Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Desde 1977 más de 30.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Nuestra preparación cuenta con plazas limitadas. Por favor, facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

Requisits acadèmics: estar en possessió d´un títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, equivalent o superior, dins del termini de presentació de sol-licituds.

Requisits acadèmics: estar en possessió d´un títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, equivalent o superior, dins del termini de presentació de sol-licituds.

 • Programa y Ejercicios

  PROGRAMA

  Exercicis

  PRIMERA PROVA: QÜESTIONARI DE CONEIXEMENTS (annexos 1 i 3 del temari). De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Per als aspirants del torn de lliure i del torn de promoció interna del cos administratiu d´administració general de la Generalitat de Catalunya, la prova consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 80 preguntes, mes 8 de reserva, proposades pel Tribunal Qualificador, cadascuna amb 4 respostes alternatives, de les quals només 1 és correcta, sobre les materias relatives a l´annex 1 (La Constitució Espanyola, L´Estatut dÁutonomia de Catalunya, Organització Política i Administrativa, La Unió Europea i el Dret Comunitari, Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Mercantil, Microeconomia, Economía del Sector Públic i Macroeconomía) i a l´ annex 3 (Dret Financer i Tributari i Dret Financer i Tributari, part Especial) del temari previst a la base 1.3 de la convocatoria.
  • El temps per realitzar aquesta prova és de 2 hores.

  SEGONA PROVA: LLENGUA CATALANA. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n´estiguin exemptes.

  • Aquesta prova consisteix en una avaluació de coneixements de la llengua catalana del nivell requerit a la base 2.6 de la convocatòria.

  TERCERA PROVA: SUPÒSITS PRÀCTICS. (annexos 2 i 3 del temari). De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova consisteix a resoldre per escrit 3 supòsits pràctics, a triar d´entre 4 proposats pel Tribunal Qualificador, sobre les materias relatives a l´annex 2 (Comptabilitat i Matemàtiques Financeres) i a l´ annex 3 (Dret Financer i Tributari i Dret Financer i Tributari, part Especial) del temari previst a la base 1.3 de la convocatòria.
  • L'aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material mínim de suport i consulta en format paper o electrònic (que inclourà la normativa aplicable al/s supòsit/s pràctic/s plantejat/s) lliurat pel Tribunal Qualificador.
  • El temps per realitzar aquesta prova és de 3 hores.

  QUARTA PROVA: PREGUNTES CURTES DE DESENVOLUPAMENT (annex 3 del temari ). De caràcter obligatori i eliminatori.

  • Aquesta prova consisteix a respondre per escrit o mitjançant suport informàtic, 8 preguntes proposades pel Tribunal Qualificador, sobre les materias relatives a l´annex 3 (Dret Financer i Tributari i Dret Financer i Tributari, part Especial) del temari previst a la base 1.3 de la convocatòria.
  • El temps per realitzar aquesta prova és de 2 hores i 30 minuts.
 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que prefereixen acollir-se a la preparació tradicional d'oposicions i, per tant, estan disposats a desplaçar-se als centres que CEF posa a la seva disposició a Barcelona, Madrid i València.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat presencial:

  • Instal·lacions. Als nostres centres CEF.- et farem sentir com a casa. Sabem com pot ser de dur preparar una oposició i és per això que, a les seus del CEF.-, trobaràs tots els recursos tant de personal com materials que et seran de gran utilitat al llarg del procés de preparació de l'oposició .
  • Campus virtual. La modalitat presencial de preparació d'oposicions també inclou accés a la plataforma digital on trobareu més recursos necessaris per a l'estudi de l'oposició: documentació complementària, test, simulacres o fòrums, entre d'altres.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa. Una bona organització és una de les claus de l'èxit a les oposicions i aquí és on CEF.- t'aportarà un valor afegit gràcies als seus més de 45 anys d'experiència preparant oposicions.
  • Equip de professionals. El CEF posa a disposició de tots els seus opositors un gran equip de professionals amb experiència consolidada en l'àmbit de la formació: els coordinadors d'oposicions, que sempre trobaràs físicament als nostres centres, són la pedra angular de la preparació juntament amb els preparadors , persones de referència també per a qualsevol consulta relacionada amb les matèries de l'oposició. A més, tots els nostres preparadors, en qualsevol de les modalitats, han estat opositors del CEF.- i coneixen de primera mà les claus de l'èxit per a la superació de l'oposició.

  Preparación telepresencial

  PREPARACIÓ TELEPRESENCIAL

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que necessiten preparar l'oposició amb classes en directe, però no poden acudir als nostres centres de preparació presencial.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat telepresencial:

  • Classes en directe. A l'inici de la preparació, es facilita un calendari de classes en directe on el professor explica la matèria en temps real. La plataforma de classes en streaming us permetrà participar i interactuar amb preparador i companys igual que en la preparació presencial. A més, tindreu accessible l'enregistrament d'aquestes classes durant un període de temps determinat.
  • Campus virtual. Tindràs accés a la plataforma digital on trobaràs tots els recursos necessaris per estudiar l'oposició. Alguns daquests recursos són: documentació complementària, test, simulacres, accés als enregistraments de les classes o fòrums.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa de l'oposició.
  • Equip docent especialitzat. Tots els preparadors del CEF.- estan familiaritzats i especialitzats en la preparació en línia, ja que vam ser pioners en l'ús d'aquesta metodologia ia més, l'hem anat evolucionant perquè el nostre #MétodoCEF.- de preparació sigui igual si et prepares en una de les nostres seus, en la metodologia telepresencial o en línia.

  Materials

  El CEF edita els seus propis temaris d'oposicions, esdevenint una eina indispensable per a la preparació. Amb la compra del temari l'opositor disposa d'un any gratuït d'actualitzacions, permetent així estar sempre informat de tots els canvis. Un cop transcorregut el període gratuït, l'opositor podrà renovar la subscripció abonant la quota corresponent. Dins la plataforma d'actualització de temaris l'opositor també hi tindrà accés a totes les novetats legislatives.

  Independentment de la modalitat destudi, tots els opositors compten amb accés al Campus Virtual, plataforma on trobaran, entre altres coses, documentació complementària per a la preparació.

  A més, l'editorial del CEF compta amb nombrosos manuals d'estudi de diverses matèries i són molt útils per acompanyar la preparació de l'oposició.

 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i horaris (*)
  Barcelona Possibilitat d’incorporació al grup actual Dijous de 16,30 a 20,30 h
  Telepresència Possibilitat d’incorporació al grup actual Dijous de 16,30 a 20,30 h

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Preu
  Matricula 50 €
  Preparació 170 €/mes

  * IMPORTANT: El temari de l’oposició está elaborat pels preparadors del CEF i es troba a disposició al següent enllaç http://economia.gencat.cat/ca/departament/temari-gestors-tributaris/

  Descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA. Veure condicions.

 • Resultados
  Instancias Presentadas Aprobados Totales
  Totales
  (100 %)
  Alumnos
  CEF
  %
  CEF
  Totales
  (100 %)
  Alumnos
  CEF
  %
  CEF
  Convocatòria Estabilització 234 63 27 118 47 40
  Convocatòria 2019 491

  102

  21 125 75 60
  Convocatòria 2016 305 80 26 31 23 74
 • Oferta de empleo público

  Oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per l'any 2024:

  Total de places: 20, distribuïdes:

  9 places de torn lliure.
  1 plaça de torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat.
  9 places de promoció interna.
  1 plaça de promoció interna, reserva per a persones amb discapacitat.

  Convocatòria: En espera de la convocatòria.