Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A2: Cos de Gestió d’ Administració General Ajuntament de Barcelona

Caso de éxito: CEF.- me proporcionó el temario actualizado, resúmenes, infinidad de test para practicar y simulacros de examen que me ayudaron a saber cuál era mi nivel real en un momento clave del proceso de estudio. El nivel de conocimiento de los profesores es elevadísimo, son realmente expertos, y cercanos y no solo transmiten conocimientos, también me orientaron sobre la mejor manera de estudiar, de organizar mi tiempo, y de afrontar el examen. Prepararme en CEF.- fue una buena decisión y una buena inversión en ahorro de tiempo y eficacia.

Albert Fàbrega Baigorri
Tècnic Mitjà de Gestió Ajuntament de Barcelona

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

 • Programa y Ejercicios

  Programa i Exercicis

  Programa

  Aprovat en el DOGC del 10 de març de 2021

  Temari part específica: 47 temes.

  Temari part comuna: 13 temes.

  Exercicis

  Fase Oposició:

  1. Prova Teòrica-Pràctica

   Cas pràctic tipus test de temari reduït (8 temes dels 47 de la part específica) amb 4 opcions de resposta només una correcta.

   Es configuraran diferents exercicis-teòrics i pràctics -adaptats als àmbits funcionals de cada categoría i als corresponents llocs de treball associats, per tal que les persones aspirants puguin escollir entre diferents opcions de prova.
  2. Prova de català
  3. Test del Temari Específic (47 temes de la part específica)
  4. Test del temari de la part comuna (13 temes)

  La fase d’oposició comptarà el 60% de la nota final.

  Fase Concurs

  Previsió de data de la presentació de mèrits: Gener de 2023

  La fase Concurs comptarà el 40% de la nota final.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  El sistema de preparació serà en CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS.

  La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se li proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens oficials. D'aquesta forma s'arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

  Telepresencia

  • Classes online en directe. En aquestes classes el professor interactúa amb l´alumne com si d´una classe presencial es tractés, es poden fer preguntes, consultar dubtes i participar a la classe.
  • El campus virtual. A l´inici de la preparació, l´alumne, rebrà unes claus d´accés al nostre Campus Virtual. Dins del Campus tindrà a la seva disposició el material complementari que cada professor consideri oportú, un xat i foros on poder interactuar amb professors i companys.
  • Equip docent especialitzat. Tot el professorat del CEF.- està familiaritzat i especialitzat en matèria de formació online, ja que vam ser pioners en aquesta modalitat educativa i hem anat evolucionant la nostra metodología amb amb el pas dels anys.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i horaris (*)
  Barcelona Possibilitat d’incorporació Tardes (dimecres, de 16 a 20 h)

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, ja que cal reajustar els grups segons el nombre d'alumnes matriculats.

  Els interessats poden dirigirse personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ


  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS
  Matrícula (primer mes) 40 €
  135 €/mes

  Precios de los temarios

  PREUS DEL TEMARI

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF sense cost addicional.

 • Resultados

  RESULTATS

  Convocatoria ordinaria 2021: 93% dels alumnes del CEF superan l’oposició.

 • Oferta de empleo público

  Oferta d’ocupació pública parcial per l’any 2023 i modificació de l’oferta d’ocupació pública dels anys 21 i 22 (4.5.23)

  • Oferta parcial any 23: 19 places T. Mitjà de Gestió
  • Oferta any 22: 23 places
  • Oferta any 21: 44 places

  Concurs Oposició Lliure: Convocatoria 11.05.23

  Previsió de Calendari:

  • Presentació de mèrits : Gener de 2023
  • Prova práctica: Darrer trimestre 2023
  • Prova temari específic: primer trimestre de 2024
  • Prova de català: sense previsió

  Interins amb antigüitat 01/01/2016 -31/12/2017:

  Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització

  La convocatoria: 28 de desembre de 2022

  Interins amb antigüitat anterior a 2016 a l’Ajuntament:

  Concurs de mèrits28 de desembre de 2022.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.