Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Tècnic Superior en Dret Ajuntament de Barcelona

Matrícula gratis ahora.
Sin compromiso de permanencia.
Publicada la Oferta de Empleo Público para 2024. ¡Solicítanos más información!

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Aquesta categoria permet desenvolupar funcions d'assessorament jurídic i resolució de recursos administratius en les diferents matèries competència de l'organització municipal (urbanística, fiscal, social, de recursos humans, en la contractació pública,...). De manera singular, alguns dels llocs permeten defensar a l'organització en els tribunals de justícia i desenvolupar per delegació funcions que estan reservades a persones amb la titulació de dret. Aquesta categoria permet ocupar posicions tècniques, de comandament i directives a l'organització municipal.

Titulació: Estar en possessió del títol de Grau o llicenciatura en Dret, o equivalent.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 45.000 € (bruts anuals).

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Aquesta categoria permet desenvolupar funcions d'assessorament jurídic i resolució de recursos administratius en les diferents matèries competència de l'organització municipal (urbanística, fiscal, social, de recursos humans, en la contractació pública,...). De manera singular, alguns dels llocs permeten defensar a l'organització en els tribunals de justícia i desenvolupar per delegació funcions que estan reservades a persones amb la titulació de dret. Aquesta categoria permet ocupar posicions tècniques, de comandament i directives a l'organització municipal.

Titulació: Estar en possessió del títol de Grau o llicenciatura en Dret, o equivalent.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 45.000 € (bruts anuals).

 • Programa y Ejercicios

  Programa i Exercicis

  Programa

  Aprovat en el DOGC del 10 de març de 2021

  Temari part específica: 72 temes.

  Temari part comuna: 18 temes.

  Exercicis

  Fase Oposició:

  1. Prova Teòrica-Pràctica

   Cas pràctic tipus test de temari reduït 
   (10 temes dels 72 de la part específica) amb 4 opcions de resposta només una correcta.

   Es configuraran diferents exercicis-teòrics i pràctics -adaptats als àmbits funcionals de cada categoría i als corresponents llocs de treball associats, per tal que les persones aspirants puguin escollir entre diferents opcions de prova.
  2. Prova de català
  3. Test del Temari Específic (72 temes de la part específica)
  4. Test del temari de la part comuna (18 temes)

  La fase d’oposició comptarà el 60% de la nota final.

  Fase Concurs

  Previsió de data de la presentació de mèrits: Gener de 2023

  La fase Concurs comptarà el 40% de la nota final.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que prefereixen acollir-se a la preparació tradicional d'oposicions i, per tant, estan disposats a desplaçar-se als centres que CEF posa a la seva disposició a Barcelona, Madrid i València.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat presencial:

  • Instal·lacions. Als nostres centres CEF.- et farem sentir com a casa. Sabem com pot ser de dur preparar una oposició i és per això que, a les seus del CEF.-, trobaràs tots els recursos tant de personal com materials que et seran de gran utilitat al llarg del procés de preparació de l'oposició .
  • Campus virtual. La modalitat presencial de preparació d'oposicions també inclou accés a la plataforma digital on trobareu més recursos necessaris per a l'estudi de l'oposició: documentació complementària, test, simulacres o fòrums, entre d'altres.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa. Una bona organització és una de les claus de l'èxit a les oposicions i aquí és on CEF.- t'aportarà un valor afegit gràcies als seus més de 45 anys d'experiència preparant oposicions.
  • Equip de professionals. El CEF posa a disposició de tots els seus opositors un gran equip de professionals amb experiència consolidada en l'àmbit de la formació: els coordinadors d'oposicions, que sempre trobaràs físicament als nostres centres, són la pedra angular de la preparació juntament amb els preparadors , persones de referència també per a qualsevol consulta relacionada amb les matèries de l'oposició. A més, tots els nostres preparadors, en qualsevol de les modalitats, han estat opositors del CEF.- i coneixen de primera mà les claus de l'èxit per a la superació de l'oposició.

  Preparación telepresencial

  PREPARACIÓ TELEPRESENCIAL

  Aquesta modalitat és perfecta per a tots aquells opositors que necessiten preparar l'oposició amb classes en directe, però no poden acudir als nostres centres de preparació presencial.

  Així serà la teva experiència preparant la teva oposició en modalitat telepresencial:

  • Classes en directe. A l'inici de la preparació, es facilita un calendari de classes en directe on el professor explica la matèria en temps real. La plataforma de classes en streaming us permetrà participar i interactuar amb preparador i companys igual que en la preparació presencial. A més, tindreu accessible l'enregistrament d'aquestes classes durant un període de temps determinat.
  • Campus virtual. Tindràs accés a la plataforma digital on trobaràs tots els recursos necessaris per estudiar l'oposició. Alguns daquests recursos són: documentació complementària, test, simulacres, accés als enregistraments de les classes o fòrums.
  • Planificació. La vostra preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma on podreu veure la programació completa de l'oposició.
  • Equip docent especialitzat. Tots els preparadors del CEF.- estan familiaritzats i especialitzats en la preparació en línia, ja que vam ser pioners en l'ús d'aquesta metodologia ia més, l'hem anat evolucionant perquè el nostre #MétodoCEF.- de preparació sigui igual si et prepares en una de les nostres seus, en la metodologia telepresencial o en línia.

  Materials

  El CEF edita els seus propis temaris d'oposicions, esdevenint una eina indispensable per a la preparació. Amb la compra del temari l'opositor disposa d'un any gratuït d'actualitzacions, permetent així estar sempre informat de tots els canvis. Un cop transcorregut el període gratuït, l'opositor podrà renovar la subscripció abonant la quota corresponent. Dins la plataforma d'actualització de temaris l'opositor també hi tindrà accés a totes les novetats legislatives.

  Independentment de la modalitat destudi, tots els opositors compten amb accés al Campus Virtual, plataforma on trobaran, entre altres coses, documentació complementària per a la preparació.

  A més, l'editorial del CEF compta amb nombrosos manuals d'estudi de diverses matèries i són molt útils per acompanyar la preparació de l'oposició.

 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i horaris (*)
  Barcelona (temes comuns) 1 d'octubre de 2024 Tardes (dimarts, de 16 a 20 h)
  Barcelona (temes específics) Possibilitat d’obrir grup si tenim nova convocatoria --
  Telepresencia (temes comuns) 1 d'octubre de 2024 Tardes (dimarts, de 16 a 20 h)
  Telepresencia (temes específics) Possibilitat d’obrir grup si tenim nova convocatoria --

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ

  Preu
  Matricula 50 €
  Preparació 150 €/mes

  Precios de los temarios

  PREUS DEL TEMARI

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF sense cost addicional.

 • Oferta de empleo público

  Oferta d’ocupació pública parcial per l’any 2023 i modificació de l’oferta d’ocupació pública dels anys 21 i 22 (4.5.23)

  • Oferta parcial any 23: 9 places TSuperior de Dret
  • Oferta any 22: 12 places
  • Oferta any 21: 15 places

  Concurs Oposició Lliure: Convocatoria 11.05.23

  Previsió de Calendari:

  • Presentació de mèrits : Gener de 2023
  • Prova práctica: Darrer trimestre 2023
  • Prova temari específic: primer trimestre de 2024
  • Prova de català: sense previsió

  Interins amb antigüitat 01/01/2016 -31/12/2017:

  Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització

  La convocatoria: 28 de desembre de 2022

  Interins amb antigüitat anterior a 2016 a l’Ajuntament:

  Concurs de mèrits28 de desembre de 2022.