Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Tècnic Superior en Dret Ajuntament de Barcelona

Desde 1977 más de 28.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Nuestra preparación cuenta con plazas limitadas. Por favor, facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Aquesta categoria permet desenvolupar funcions d'assessorament jurídic i resolució de recursos administratius en les diferents matèries competència de l'organització municipal (urbanística, fiscal, social, de recursos humans, en la contractació pública,...). De manera singular, alguns dels llocs permeten defensar a l'organització en els tribunals de justícia i desenvolupar per delegació funcions que estan reservades a persones amb la titulació de dret. Aquesta categoria permet ocupar posicions tècniques, de comandament i directives a l'organització municipal.

Titulació: Estar en possessió del títol de Grau o llicenciatura en Dret, o equivalent.

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Aquesta categoria permet desenvolupar funcions d'assessorament jurídic i resolució de recursos administratius en les diferents matèries competència de l'organització municipal (urbanística, fiscal, social, de recursos humans, en la contractació pública,...). De manera singular, alguns dels llocs permeten defensar a l'organització en els tribunals de justícia i desenvolupar per delegació funcions que estan reservades a persones amb la titulació de dret. Aquesta categoria permet ocupar posicions tècniques, de comandament i directives a l'organització municipal.

Titulació: Estar en possessió del títol de Grau o llicenciatura en Dret, o equivalent.

 • Programa y Ejercicios

  Programa i Exercicis

  Programa

  Aprovat en el DOGC del 10 de març de 2021

  Temari part específica: 72 temes.

  Temari part comuna: 18 temes.

  Exercicis

  Fase Oposició:

  1. Prova Teòrica-Pràctica

   Cas pràctic tipus test de temari reduït 
   (10 temes dels 72 de la part específica) amb 4 opcions de resposta només una correcta.

   Es configuraran diferents exercicis-teòrics i pràctics -adaptats als àmbits funcionals de cada categoría i als corresponents llocs de treball associats, per tal que les persones aspirants puguin escollir entre diferents opcions de prova.
  2. Prova de català
  3. Test del Temari Específic (72 temes de la part específica)
  4. Test del temari de la part comuna (18 temes)

  La fase d’oposició comptarà el 60% de la nota final.

  Fase Concurs

  Previsió de data de la presentació de mèrits: Gener de 2023

  La fase Concurs comptarà el 40% de la nota final.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  El sistema de preparació serà en CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS.

  La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se li proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens oficials. D'aquesta forma s'arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

  Telepresencia

  • Classes online en directe. En aquestes classes el professor interactúa amb l´alumne com si d´una classe presencial es tractés, es poden fer preguntes, consultar dubtes i participar a la classe.
  • El campus virtual. A l´inici de la preparació, l´alumne, rebrà unes claus d´accés al nostre Campus Virtual. Dins del Campus tindrà a la seva disposició el material complementari que cada professor consideri oportú, un xat i foros on poder interactuar amb professors i companys.
  • Equip docent especialitzat. Tot el professorat del CEF.- està familiaritzat i especialitzat en matèria de formació online, ja que vam ser pioners en aquesta modalitat educativa i hem anat evolucionant la nostra metodología amb amb el pas dels anys.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i horaris (*)
  Barcelona Possibilitat d’incorporació Tardes (dijous, de 16 a 20 h)

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, ja que cal reajustar els grups segons el nombre d'alumnes matriculats.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ


  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS
  Matrícula (primer mes) 40 €
  135 €/mes

  Precios de los temarios

  PREUS DEL TEMARI

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF sense cost addicional.

 • Resultados

  RESULTATS

  Convocatoria ordinaria 2021: Un elevat nombre d’alumnes del CEF aproven l’oposició.

 • Oferta de empleo público

  Oferta d’ocupació pública parcial per l’any 2023 i modificació de l’oferta d’ocupació pública dels anys 21 i 22 (4.5.23)

  • Oferta parcial any 23: 9 places TSuperior de Dret
  • Oferta any 22: 12 places
  • Oferta any 21: 15 places

  Concurs Oposició Lliure: Convocatoria 11.05.23

  Previsió de Calendari:

  • Presentació de mèrits : Gener de 2023
  • Prova práctica: Darrer trimestre 2023
  • Prova temari específic: primer trimestre de 2024
  • Prova de català: sense previsió

  Interins amb antigüitat 01/01/2016 -31/12/2017:

  Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització

  La convocatoria: 28 de desembre de 2022

  Interins amb antigüitat anterior a 2016 a l’Ajuntament:

  Concurs de mèrits28 de desembre de 2022.

 • Solicita Información
  Elija una provincia en caso de que su país sea España.