Solicita Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
 • Barcelona
 • Madrid
 • Valencia
 • On line
 • Telepresencia

Oposiciones a Subgrupo A1: Tècnic Superior en Gestió Ajuntament de Barcelona

Desde 1977 más de 28.000 opositores han cumplido su objetivo gracias a nuestra preparación: convertirse en altos cargos de la Función Pública en España

Nuestra preparación cuenta con plazas limitadas. Por favor, facilítanos tus datos de contacto y te asesoraremos sin compromiso

Descripción y requisitos

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Aquest cos s'encarrega de la realització d'activitats administratives de nivell superior a l'Ajuntament. Entre aquestes s'inclouen les tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Com a requisit acadèmic és indispensable estar en possessió del títol universitari de grau o llicenciatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 45.000 € (bruts anuals).

DESCRIPCIÓ I REQUISITS

Aquest cos s'encarrega de la realització d'activitats administratives de nivell superior a l'Ajuntament. Entre aquestes s'inclouen les tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Com a requisit acadèmic és indispensable estar en possessió del títol universitari de grau o llicenciatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent.

La retribució inicial d'aquests empleats gira al voltant de 45.000 € (bruts anuals).

 • Programa y Ejercicios

  Programa i Exercicis

  Programa

  Aprovat en el DOGC del 10 de març de 2021

  Temari part específica: 72 temes.

  Temari part comuna: 18 temes.

  Exercicis

  Fase Oposició:

  1. Prova Teòrica-Pràctica

   Cas pràctic tipus test de temari reduït (10 temes dels 72 de la part específica) amb 4 opcions de resposta només una correcta.

   Es configuraran diferents exercicis-teòrics i pràctics -adaptats als àmbits funcionals de cada categoría i als corresponents llocs de treball associats, per tal que les persones aspirants puguin escollir entre diferents opcions de prova.
  2. Prova de català
  3. Test del Temari Específic (72 temes de la part específica)
  4. Test del temari de la part comuna (18 temes)

  La fase d’oposició comptarà el 60% de la nota final.

  Fase Concurs

  Previsió de data de la presentació de mèrits: Gener de 2023

  La fase Concurs comptarà el 40% de la nota final.

 • Metodología y Materiales

  Preparación presencial

  El sistema de preparació serà en CLASSES PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS.

  La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se li proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens oficials. D'aquesta forma s'arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

  Telepresencia

  Ja pots preparar la teva oposició seguint el #MétodoCEF sense necessitat de desplaçaments, independent del seu lloc de residència. La nostra modalitat telepresencial, amb classes en línia en directe, se sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'opositor, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per a facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa.

  Com serà la teva preparació telepresencial?

  • Classes en streaming en directe. En aquestes classes el professor amb tu com si es tractés d'una classe presencial, podràs preguntar dubtes i participar en classe en rigorós directe.
  • Classes gravades. No pots assistir a una classe? No et preocupis, tindràs accessibles les classes gravades durant un període de temps determinat.
  • L'aula ara és virtual. En iniciar el curs, rebràs unes claus d'accés al nostre Campus Virtual. Aquí tindràs a la teva disposició tots els materials del curs digitalitzats, sessions explicatives, un xat o fòrums on podràs interactuar amb professors i companys, també les activitats que realitzis al llarg de la preparació.
  • Planificació de la preparació. La teva preparació estarà totalment planificada a través d'un cronograma i podràs veure la programació completa de l'oposició.
  • Equip docent especialitzat. Tots els preparadors del CEF.- estan familiaritzats i especialitzats en la preparació en línia, ja que vam ser pioners en l'ús d'aquesta metodologia i a més, l'hem anat evolucionant perquè nostre #MétodoCEF de preparació, sigui igual si et prepares en una de les nostres seus, en la metodologia telepresencial o en línia.
 • Precio y calendario

  Calendario

  CALENDARI

  Centre Data d’inici Dies i horaris (*)
  Barcelona (temes comuns) 1 d'octubre de 2024 Tardes (dimarts, de 16 a 20 h)
  Barcelona (temes específics) Possibilitat d’obrir grup si tenim nova convocatoria --
  Telepresencial  (temes comuns) 1 d'octubre de 2024 Tardes (dimarts, de 16 a 20 h)
  Telepresencial (temes específics) Possibilitat d’obrir grup si tenim nova convocatoria --

  (*) Els horaris de classe poden experimentar alguna variació, segons calgui reajustar els grups d'acord amb el nombre d'alumnes matriculats. Excepcionalment, al llarg de la preparació, els horaris, el nombre d'hores i fins i tot els dies de classe poden variar per necessitats acadèmiques.

  Els interessats poden adreçar-se personalment o per telèfon als nostres diferents centres.

  Precios de la preparación

  PREUS DE LA PREPARACIÓ


  Mensualitat
  PREPARACIÓ PRESENCIALS O TELEPRESENCIALS

  Matrícula (primer mes) 40 € (temes comuns o específics)
  135 €/mes
  Matrícula (primer mes) 40 € (temes comuns i  específics) 200 €/mes

  Precios de los temarios

  PREUS DEL TEMARI

  El temari està a disposició dels alumnes al CAMPUS virtual del CEF sense cost addicional.

 • Resultados

  RESULTATS

  Convocatoria ordinaria 2021: 93% dels alumnes del CEF superan l’oposició.

 • Oferta de empleo público

  Oferta d’ocupació pública parcial per l’any 2023 i modificació de l’oferta d’ocupació pública dels anys 21 i 22 (4.5.23)

  • Oferta parcial any 23: 3 places TSuperior de Gestió
  • Oferta any 22: 13 places
  • Oferta any 21: 9 places

  Concurs Oposició Lliure: Convocatoria 11.05.23

  Previsió de Calendari:

  • Presentació de mèrits : Gener de 2023
  • Prova práctica: Darrer trimestre 2023
  • Prova temari específic: primer trimestre de 2024
  • Prova de català: sense previsió

  Interins amb antigüitat 01/01/2016 -31/12/2017:

  Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització

  La convocatoria: 28 de desembre de 2022

  Interins amb antigüitat anterior a 2016 a l’Ajuntament:

  Concurs de mèrits28 de desembre de 2022.