Convocatòria Cos Superior Catalunya

COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolució GAP/864/2009, d’1 d’abril (DOGC de 3 d´abril), de convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatoria 167).

La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament al web http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio o en suport paper en els llocs i en el termini de 20 dies naturals (des del 4 d'abril fins al 23 d'abril de 2009, ambdós inclusius).