Primera prova (2009)

COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S’ha publicat en el DOGC núm. 5506 – 16/11/2009 la Resolució GAP/3154/2009, de 10 de novembre, per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i els llocs, dates i horaris de les proves.

La primera prova es farà el Dissabte dia 28 de novembre de 2009.

Enllaç: