Oposicions Ajuntament de Barcelona

Propera Oferta Pública, Promoció interna, del Ajuntament de Barcelona:

  • 50 places del grup C2 al C1
  • 30 places del grup C1 al A2
  • 20 places del grup A2 al grup A1

Preparació a partir del mes de gener.