Oposicions Ajuntament de Barcelona

Propera Oferta Pública, TORN LLIURE, del Ajuntament de Barcelona:

• 56 places Tècnic Mig en Gestió (A2)

• 55 places Tècnic Superior en Gestió (A1)

• 64 places Tècnic Superior en Dret (A1)

• Més de 500 places a diferents cossos que comparteixen temari comú

Preparació a partir del mes de gener