Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya feed

alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

COS SUPERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre (DOGC de 12 de novembre), per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del Cos Superior d'Administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).Propera convocatòria de TORN LLIURE i PROMOCIÓ INTERNA al COS SUPERIOR de la Generalitat de CatalunyaCOS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolució GAP/864/2009, d’1 d’abril (DOGC de 3 d´abril), de convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatoria 167).COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolució GAP/864/2009, d’1 d’abril (DOGC de 3 d´abril), de convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatoria 167).COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CAYALUNYA

Es publica l'Acord GOV/29/2009, de 17 de febrer (DOGC de 23 de febrer), pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2009 de 350 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la convocatòria corresponent a aquesta oferta es produirà en el termini màxim de tres mesos, a partir de l’aprovació d’aquest Acord.COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CAYALUNYA

Es publica l'Acord GOV/29/2009, de 17 de febrer (DOGC de 23 de febrer), pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2009 de 350 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la convocatòria corresponent a aquesta oferta es produirà en el termini màxim de tres mesos, a partir de l’aprovació d’aquest Acord.COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica en el DOGC de 12 d'agost de 2008 el programa que regirà la convocatòria per a 2008.

Adjuntem enllaç a la pàgina del DOGC:COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica en el DOGC de 12 d'agost de 2008 el programa que regirà la convocatòria per a 2008.

Adjuntem enllaç a la pàgina del DOGC:Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya feed