Alertas Gratuitas

Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya feed

alertas: Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Propera Oferta Pública, TORN LLIURE, del Ajuntament de Barcelona:

• 56 places Tècnic Mig en Gestió (A2)

• 55 places Tècnic Superior en Gestió (A1)

• 64 places Tècnic Superior en Dret (A1)

• Més de 500 places a diferents cossos que comparteixen temari comú

Preparació a partir del mes de generPropera Oferta Pública, Promoció interna, del Ajuntament de Barcelona:

  • 50 places del grup C2 al C1
  • 30 places del grup C1 al A2
  • 20 places del grup A2 al grup A1

Preparació a partir del mes de gener.Propera Oferta Pública, Promoció interna, del Ajuntament de Barcelona:

  • 50 places del grup C2 al C1
  • 30 places del grup C1 al A2
  • 20 places del grup A2 al grup A1

Preparació a partir del mes de gener.COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S’ha publicat en el DOGC núm. 5506 – 16/11/2009 la Resolució GAP/3154/2009, de 10 de novembre, per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i els llocs, dates i horaris de les proves.

La primera prova es farà el Dissabte dia 28 de novembre de 2009.

Enllaç:COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S’ha publicat en el DOGC núm. 5506 – 16/11/2009 la Resolució GAP/3154/2009, de 10 de novembre, per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i els llocs, dates i horaris de les proves.

La primera prova es farà el Dissabte dia 28 de novembre de 2009.

Enllaç:COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolició GAP/2374/2009, de 20 d'agost (DOGC 2 setembre), per la qual es convoquen 220 places de l'escala de gestió de l'administració general del Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya (subgrup A2) (nombre de registre de la convocatòria 179).

Tenen fins al 22 de setembre de 2009 per a presentar les sol·licituds.

Adjuntem enllaç a la pàgina del DOGC:COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolició GAP/2374/2009, de 20 d'agost (DOGC 2 setembre), per la qual es convoquen 220 places de l'escala de gestió de l'administració general del Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya (subgrup A2) (nombre de registre de la convocatòria 179).

Tenen fins al 22 de setembre de 2009 per a presentar les sol·licituds.

Adjuntem enllaç a la pàgina del DOGC:COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S’ha publicat l’ACORD GOV/134/2009, de 25 d'agost (DOGC 31 d'agost), pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 de 205 places per a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió i per al cos d'intervenció.COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S’ha publicat l’ACORD GOV/134/2009, de 25 d'agost (DOGC 31 d'agost), pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 de 205 places per a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió i per al cos d'intervenció.COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S'ha publicat en el DOGC de 22 d'abril de 2009, nombre 5364, la Resolució GAP/1019/2009 per la qual s'aprova el temari de les proves selectives.

S'adjunta l'enllaç:COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S'ha publicat en el DOGC de 22 d'abril de 2009, nombre 5364, la Resolució GAP/1019/2009 per la qual s'aprova el temari de les proves selectives.

S'adjunta l'enllaç:Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Convocades 224 places (123 de torn lliure i 101 per a promoció interna) en el DOGC de 30 de novembre de 2007.Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Convocades 224 places (123 de torn lliure i 101 per a promoció interna) en el DOGC de 30 de novembre de 2007.Recibe gratuitamente las alertas de esta oposición en tu mail.

Suscribirse a alertas: Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya feed