Convocatòria 760 places Cos Superior Catalunya

COS SUPERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA

Es publica la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre (DOGC de 12 de novembre), per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del Cos Superior d'Administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).

La sol·licitud s'ha de tramitar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.