205 places (2009)

COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S’ha publicat l’ACORD GOV/134/2009, de 25 d'agost (DOGC 31 d'agost), pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 de 205 places per a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió i per al cos d'intervenció.